Jeg vil gerne være jæger

 
 

Hvis du går med drømmen om at blive jæger, så er der nogle ting, du bør vide. Vi fortæller her, hvad du kan gøre for at gøre drømmen til virkelighed.


Jagttegn
Det første handler om at få et jagttegn, så du har ret til at gå på jagt.


Jægerforbundet står bag et helt nyt materiale. En grundbog med titlen Jagttegn, som kan købes på jagtprøven.dk. Bogen er spækket med masser af informationer om jagt og giver dig en grundig indføring i jagtens univers, og den viden, der er nødvendig for at kunne bestå jagtprøven. Bogen rummer også QR-koder, som fører læseren til filmsekvenser, som giver nyttige informationer til dig som kommende jæger.


Mange af Jægerforbundets jagtforeninger udbyder jagttegnskurser, hvor du med udgangspunkt i Jægerforbundets nye materiale bliver ført grundigt ind i jagtens verden. Jagttegnskurserne koster typisk kr. 2.000 og har en varighed på 40-60 timers undervisning.
Jagtprøverne afvikles forår og efterår, og alle jagttegnsaspiranter skal aflægge en jagtprøve, der bl.a. indeholder en skydeprøve med haglgevær. Her skal aspiranten skyde mindst seks lerduer ud af 18 lerduer.


Den teoretiske og praktiske jagtprøve koster kr. 215 i gebyr til staten. Efter beståelse af jagtprøven kan du købe et haglgevær og begynde træningen til selve skydeprøven. Gebyret til skydeprøven er kr. 200.


Skydeprøven foregår således, at der skydes i tre retninger, nemlig bagskud, hvor lerduen flyver væk fra skytten, venstreduer, hvor lerduen flyver fra højre mod venstre og højreduer, hvor lerduen flyver fra venstre mod højre. Der er tale om disse traditionelle retninger for lerduerne, som kendes fra jagtskydebanen. Aspiranten medbringer selv 18 flugtskydningspatroner til prøven og skal ramme mindst to lerduer i hver retning.

 

Læs mere om jagttegn og jagtprøven


Riffelprøve
Når haglskydeprøven er bestået, kan du gå på jagt med haglgeværet. Vil du også på jagt med riffel, skal du aflægge riffelprøven. Det koster kr. 135 i gebyr til staten, og ved denne prøve skal du afgive seks skud inden for fem minutter. Mindst fem af skuddene, som afgives til en skive, der forestiller et stykke råvildt, skal sidde inden for træfområdet. Det er selve bladet på råvildtet og udgør en cirkel med en diameter på 20 cm.

 

Læs mere om riffelprøven


Medlemskab af Danmarks Jægerforbund
Inden du bliver jæger, altså som kursist, kan du blive medlem af Danmarks Jægerforbund helt gratis. Året efter skal du kun betale kr. 200, hvorefter dit kontingent stiger til det normale.

 

Læs mere om medlemskab og kontigentsatser

 

Det er naturligvis vigtigt, at du også giver dit bidrag til indsatsen for at bevare retten til jagt i Danmark. Det gør du bedst ved at blive medlem af Danmarks Jægerforbund. Udover, at du støtter en af Danmarks største interesseorganisationer med næsten 100.000 medlemskaber, som giver Jægerforbundet en særlig styrke i samfundsdebatten og i det politiske arbejde, så modtager du også Danmarks bedste jagtblad ”Jæger” 11 gange om året.

 

Jægerforbundet tilbyder derudover også en lang række kurser og rådgivning til medlemmerne, og ude i hver jagtforening, som findes ud over hele landet i et samlet antal på flere end 900, tilbydes en lang række aktiviteter som skydning, hundetræning, foredragsaftener og meget mere.

 

Find aktiviteter i kalenderen


Våben
Det er med våben, som f.eks. med biler, at de kan stort set fås i alle prislag. Et brugt haglgevær kan købes for få tusinde kroner, og der eksisterer også haglgeværer, som koster over en million kroner. Det væsentligste er naturligvis, at våbnet er i ordentlig stand og allervigtigst, at det passer til skytten. Det er derfor vigtigt, at du lader dig vejlede af en kyndig person, som kan sikre, at skæftet passer til dig. Om det så skal være en side by side eller en over og under eller for så vidt et halvautomatisk haglgevær med ét løb er knap så væsentligt. Det handler mest om smag og behag. Dog er det en anelse vanskeligere at skyde med en side by side. Der er en grund til at lerdueskytter for det meste anvender over og under eller i sjældne tilfælde et halvautomatisk haglgevær. Husk, at du inden for 10 dage skal sørge for at registrere haglgeværet hos politiet.


Rifler fås også til mange priser. En ganske brugbar riffel kan også købes brugt for få tusinde kroner. Her plejer rådet at være, at det væsentligste i forbindelse med erhvervelse af riffel, er, hvis man vil gøre det billigt, at man ikke skal spare på omkostningen til kikkert. Det er vigtigt, at kikkerten er af en vis kvalitet. Det vil kunne klares for et beløb på kr. 3.000 eller derover.


En riffel kræver derudover riffeltilladelse, som fås hos politiet, våbenkontoret. Riffeltilladelsen gælder for 10 år ad gangen og skal derefter fornyes. Det koster kr. 840 for det første våben og kr. 420 for de efterfølgende våben.


Våbenskab
Både våben og ammunition skal opbevares i et sikret og aflåst skab. Våbenskabet skal overholde nogle særlige EU-regler og skal mindst være af den type, som beskrives som Skafor-blå. Et våbenskab af denne type kan erhverves for kr. 1.500-2.000. Husk, at skabet skal være boltet til både væg og gulv.

 

Beklædning
Der findes meget forskellig beklædning til jagt i mange forskellige udførelser og i forskelligt materiale. Til de fleste jagter i Danmark kan det meste benyttes, idet du sjældent bliver udsat for ekstreme vejrforhold. Det væsentligste er, at man bevarer god bevægelighed, så man ikke bliver hindret i at udføre de rigtige bevægelser især i forbindelse med afgivelse af skud. Derudover er det naturligvis også mest behageligt, hvis tøjet giver ens krop mulighed for at ånde, samtidig med at tøjet giver den fornødne varme og eventuelle mulighed for at bevare sig tør, hvis du skulle blive udsat for kraftig regn.


De fleste jægere benytter gummistøvler eller andre typer støvler på jagt. Gummistøvler kan selvfølgelig anbefales, hvis jagten foregår i vådområder eller steder, hvor man udsættes for vand op over anklerne. Gummistøvler kan fås fra få hundrede kroner og op til flere tusinde kroner, og det samme gælder for andre typer støvler, som dog typisk begynder fra et lidt højere prisleje end gummistøvlerne.


Jagt
Når du har de fornødne tilladelser, våben, våbenskab og den rette beklædning, er du klar til at gå på jagt. Nedenfor kan du se nogle angivelser af priser på forskellige typer jagt.
En type jagt er dog helt gratis, når blot man har betalt jagttegnet, og det er jagten på fiskeriterritoriet. Det kræver, at man har fast bopæl i Danmark, og at man naturligvis er i besiddelse af en pram eller en båd.


Pram eller båd
En del jagtforeninger nær åbent vand kan faktisk tilbyde deres medlemmer muligheden for at låne en jagtpram. En jagtpram kan skaffes for ganske få tusinde kroner og opefter, også afhængig af om den er forsynet med motor. Det bedste råd i den sammenhæng er at afsøge mulighederne på internettet, hvis man ønsker at anskaffe sig en jagtpram eller en jagtbåd med motor.
 

Jagt på landjorden
Man kan vælge at indgå i et konsortium, hvor man typisk skal betale fra få tusinde kroner om året til fem- eller sekscifrede beløb, hvis det går helt vildt til. I et gennemsnits­konsortium vil der ofte være både A- og B-medlemmer, hvor A-medlemmerne har de største rettigheder og dermed de bedste muligheder for jagt. Det vil typisk handle om jagten på råbukke om foråret og f.eks. tryk- eller drivjagter om efteråret på klovbærende vildt, hvor B-medlemmerne typisk kun deltager i fuglejagterne om efteråret.

 

Arealudlejning 150 – 1.250 kr./ha.
   
Udlejning af dagjagter, hvor afskydningen typisk er 50 til 400 stk. pr. dag:
Fasan 200 – 280 kr./stk.
Gråand 160 – 225 kr./stk.
(250 kr. hvis de skydes sammen med fasaner)
Agerhøne 175 – 280 kr./stk.
   
Dagjagt på kronvildt, bevægelses-, driv- eller trykjagt 4.600 – 5.300 kr.
Aften- eller morgenanstandsjagt på bukke plus trofæafgift 1.000 – 1.500 kr.
Aften- eller morgenanstandsjagt på kronhjorte plus trofæafgift 2.000 – 3.000 kr.
   
Afskydning af større hjortevildt:  
Kron-, då- og sikahjorte 3.000 – 15.000 kr. plus evt. medaljetillæg
Eksempler på kronhjorte–top trofæer til 80.000 – 140.000 kr.
Hundyr og kalve 1.000 – 2.000 kr.
   
Råbukke:  
Priserne er ofte afhængige af lokalitet og størrelse. Medaljebukke vil ofte udløse helt andre afregningssystemer og meget højere pris. Der er således eksempler fra Sverige på bukke–top trofæer til 90.000 kr. 3.000 – 8.000 kr. plus evt. medaljetillæg
Hundyr og lam 500 – 1.500 kr.
   
Jagt på vandet:
Enhver, der har dansk jagttegn og fast bopæl i Danmark, har ret til at drive ikkeerhvervsmæssig jagt på det danske fiskeriterritorium.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/