Jagtetik

 
 

Generelle jagtetiske regler

Danmarks Jægerforbund har i samarbejde med Naturstyrelsen og Vildtforvaltningsrådet udarbej-det et sæt jagtetiske regler.

Formålet med disse er at sikre, at der findes et sæt "autoriserede" retningslinier, der angiver, på hvilken måde jagt skal udøves, for at den er i overensstemmelse med god jagtmoral.

Ved udarbejdelsen af de jagtetiske regler blev det besluttet, at de skulle:

  • henvende sig direkte til den enkelte, udøvende jæger 
  • være så kortfattede og klare som muligt  
  • omhandle jagtetik og ikke lovstof og jagtteknik

De jagtetiske regler er udgivet i pjeceform, og du kan hente den elektroniske udgave her: Jagtetiske regler.

jagtetiske-regler.jpgDe etiske regler for kronvildtjagt

Som supplement til de generelle jagtetiske regler har Vildtforvaltningsrådet også vedtaget et sæt etiske regler for kronvildtjagt.

Kronvildt-i-Danmark.jpg

Gennem de seneste årtier er Danmarks krondyrbestand blevet større. 

I krondyrenes nuværende kerneområder er der ikke noget ønske om større bestande, men der ønskes en fortsat naturlig spredning ud fra kerneområderne til nye områder.

Den ønskede udvikling søges bl.a. understøttet gennem de etiske regler for kronvildtjagt, som også skal bidrage til at sikre en bred accept i offentligheden af jagten på vort største pattedyr.

Her kan du læse om kronvildtforvaltning i Danmarksamt de etiske regler for kronvildtjagt (åbner i PDF)


Kronvildtgrupper

Det er de regionale kronvildtgrupper, der har ansvaret for at udbrede kendskabet til de etiske regler for kronvildtjagt.


Der findes ni regionale kronvildtgrupper i Danmark, og formanden er altid en repræsentant for Danmarks Jægerforbund.

Her kan du finde kontaktoplysningerne på kronvildtgruppernes formænd.

Læs også:

Folderen "Vejledning i riffeljagt" (åbner i PDF)

 blishoensejagt-1

 

Blishønsejagt

 

Danmarks Jægerforbund har udgivet en folder om blishønsejagt.

 

Her kan du læse Blishønsejagtens 10 bud og få gode råd til, hvordan du forholder dig før, under og efter jagten.

 

Download folderen Blishønsejagt (åbner i PDF)

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/