Jagter for nye jægere

Video fra nyjægerjagt i Kongelunden

Sådan foregår en jagt for nye jægere

Dagen starter med en orientering om jagtetikette. Kendskab til nogle af jagtens vigtigste, uskrevne regler er nemlig en af forudsætningerne for, at man kan begå sig på jagt.

Da de nye jægere under deres jagttegnskursus har haft masser af teori, er opgaven at omsætte det tillærte til praksis. På jagterne bliver der lagt vægt på, at de nye jægere får mulighed for at deltage i en jagt, hvor indlæringen er i fokus. Der er oftest tale om drivjagt med haglbøsse.

Selve jagten foregår som alle andre jagter, men vi giver os lidt ekstra god tid til at tale om, hvad vi oplever og undervejs bliver der fulgt op på spørgsmål, der måtte melde sig. N edlægges der råvildt demonstreres der opbrækning af dyrene. Dagen skal være en praktisk demonstration af, hvordan en selskabsjagt bør afvikles under hensyn til sikkerhed, andre brugere af naturen samt naturligvis vildtet og jagtetik.

Se også ordbogen over Jagtsprog

Nyjægerjagt på Lønborg Hede - november 2009  Foto: Ole Knudsen

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/