Jagt i udlandet

 
 

Hvert år rejser et stort antal danske jægere på jagt i udlandet. Mange benytter sig af jagtrejsebureauernes færdigpakkede ture, hvor der er sørget for alt fra jagttegn til overnatning, hvad enten der er tale om bukkejagt i Sverige eller trykjagt i Polen.

Et stigende antal jægere vælger imidlertid at rejse ud på egen hånd, og er du en af dem, der går med planer i den retning, så er der her en række gode råd om, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at komme på jagt i Sverige, Tyskland og Norge.

 

 

Sverige

 
 

Vil du som dansker på jagt i Sverige, skal du - ligesom de svenske jægere - betale en årlig vildtplejeafgift.

Afgiften gælder for ét år ad gangen (1. juli til 30. juni det følgende år.) 

Vildtplejeafgiften er pt. på 300 svenske kroner.

Naturvårdsverket har en hjemmeside, hvor du bl.a. kan betale dit "jaktkort", når du er registreret som bruger. For at registrere dig og få adgang til siden skal du have en email-adresse. 

Når du har registreret dig, kan du betale dit "jaktkort" med VISA eller Mastercard. 

Du kan også tjekke om dit jaktkort er betalt samt registrere dig til jagt på ulv og los. 

Alternativt kan du betale afgiften via bank eller netbank. Sørg i så fald efterfølgende for at medbringe et bevis for indbetalingen i form af kvittering eller udskrift fra netbanken (skal altid medbringes under jagten).

Ved denne betalingsmåde skal følgende oplyses:
 

   jagt-i-sverige.jpg

IBAN-nr. SE83 1200 0000 0128 1010 7432

BIC/SWIFT: DABASESX, Bank: Danske Bank, SE-103 92 Stockholm

Beløbsmodtageren er Kammarkollegiet.

Det er vigtigt, at du husker at angive navn og nationalitet i referencefeltet. 

Bemærk i øvrigt, at det IKKE længere er muligt at betale afgiften hos Kassaservice i Sverige, ligesom Det IKKE er muligt at betale vildtplejeafgiften med check.

Våben ind og ud af Sverige
De svenske myndigheder forlanger, at du tolddeklarerer våben og ammunition, før du rejser ind i Sverige. Dette kan gøres ved at holde ind i tolden både ved ind- og udrejse, men det letteste er at gøre det over internettet, hvilket accepteres fuldt ud af myndighederne.

Her kan du tolddeklarere på Tullverkets hjemmeside (Husk, at du senest 20 dage efter udrejse skal afregistrere våbnene på den Tullverkets hjemmeside). 
Såfremt du ikke afregistrerer våbnene inden for denne periode låses hjemmesiden og du er efterfølgende nødt til at kontakte Tullverket personligt. 

Ud over tolddeklareringen skal du altid medbringe gyldigt dansk jagttegn, evt. riffeltilladelse samt gyldigt EU-våbenpas.

Hunden med til Sverige
Du kan få din hund med til Sverige, når den lever op til følgende krav:

* Gyldig ID-mærkning

* EU kæledyrspas

* Gyldig rabiesvaccination 
(Sverige accepterer kun dyr, der tidligst er vaccineret, når de er tre måneder gamle, og de kan tidligst indføres 21 dage efter første vacination).

Ved passage af grænsen skal du anmelde hunden. Dette skal ske rent fysisk, og er der ingen toldere til stede, skal anmeldelsen ske på den nærmeste såkaldte tullklareringsexpedition eller via den til formålet opsatte telefon ved grænseovergangen ved at ringe til det telefonnummer, som er opgivet på stedet. 

Hunden skal ligeledes anmeldes selvom du blot har den med på transitrejse gennem Sverige, eksempelvis til eller fra Bornholm.  

 
 

Tyskland

 
 
 Sortbuk-tyskland.jpg  

Skal du på jagt i Tyskland, er det nødvendigt at tegne en tysk jagtforsikring, idet de tyske myndigheder ikke fuldt ud anerkender den danske jagtforsikring.

Årsagen er, at den danske jagtforsikring kun dækker i forbindelse med afgivelse af skud under jagt og ikke i forbindelse med transport og øvrig omgang med våben før og efter jagten. 

Først når du har dokumenteret, at der er tegnet en sådan forsikring i Tyskland, kan du få udstedt et gyldigt tysk jagttegn.

Sådan gør du
Tegn den krævede forsikring. Der er masser af forsikringsselskaber i Tyskland som tilbyder produktet, men vil du gøre det så let som muligt, så udfyld den nedenstående blanket fra Gothaer Versicherungen

14 dages forsikring

1 års forsikring

3 års forsikring 


Her kan du hente en dansk vejledning

Send efterfølgende blanketten pr. fax, brev eller mail til forsikringsselskabet (en anden jæger kan i givet fald godt underskrive på vegne af forsikringstageren). Husk at beholde en kopi. 

Cirka 10-14 dage efter indsendelse og betaling modtager du din originale forsikringspolice fra Gothaer Versicherungen.

Vær opmærksom på, at du modtager et indbetalingskort sammen med de forsikringspapirer, man efterfølgende modtager pr. post fra Gothaer Versicherung SELV OM man allerede har indbetalt kontant eller ved bankoverførsel. Årsagen er, at det er en fast standardprocedure, som ikke kan undgås. Har du allerede betalt, skal du naturligvis bare se bort fra denne opkrævning.

Vi er endvidere blevet gjort opmærksomme på, at hvis du tegner en årsforsikring hos Gothaer vil denne  automatisk fortsætte næste år med efterfølgende opkrævning, med mindre du opsiger den 3 måneder før udløb. Tegner du kun forsikring for 14 dage, ophører den automatisk.

Efterfølgende skal du - uanset om det er første gang, du skal have lavet et tysk jagttegn eller om du blot skal have forlænget et eksisterende - sende en kopi af den side i dit pas, hvor bl.a. fotoet og underskriften er samt en kopi af dit gyldige danske jagttegn. 

Er det et nyt tysk jagttegn, du skal have lavet, skal der også bruges et foto – gerne i pasformat.

Det hele sendes derefter til:

Rathaus
Att: Bettina Thietje/Heidemarie Strunz
Rathausplatz 1
24937 Flensburg


Det er også muligt at møde personligt op på rådhuset i Flensborg. I så fald skal du henvende dig i kontor nr. 712 på 7. etage. Der er åbent alle hverdage fra kl. 8.30-12 og derudover om torsdagen fra kl. 14-17.00.

 

Kontoret kan også kontaktes på tysk på e-mail waffen-jagdbehoerde@flensburg.de eller faxnr. 0461 85752992.

 

Prisen for et 14-dages-jagttegn er p.t. 25 euro, mens et årsjagttegn koster 75 euro.

Der skal forventes min. 14 dages ekspeditionstid på årsjagttegn, så det er udelukkende 14-dages jagttegn, der kan udstedes ved personligt fremmøde.


Våben ind og ud af Tyskland
Tyskland accepterer fuldt ud det europæiske våbenpas, og det betyder, at du frit kan rejse ind i Tyskland med riffel- og haglvåben, når blot du har gyldigt dansk jagttegn, riffeltilladelse og opdateret våbenpas.

Til gengæld skal du være opmærksom på, at tyskerne har nogle strenge krav omkring transport af jagtvåben. 

Dit våben SKAL opbevares i en lukket og låst beholder.Det understreges imidlertid, at det ikke er nødvendigt, at våbnet opbevares i en egentlig sikkerhedskuffert eller lignende. Det er fuldt tilstrækkeligt, at et våben opbevares i f.eks. et almindeligt våbenfoderal, hvor der er sat en hængelås i lynlåsen, således at våbnet ikke umiddelbart er tilgængeligt.

Desuden lægges der vægt på, at våbnet ikke kan gøres skudklart med få greb. Det betyder i praksis, at der ikke må være patroner i magasinet, eller i det hele taget sammen med selve våbnet, under transporten. 

Våbnet betragtes også som passende opbevaret under transport såfremt det opbevares i et aflåst bagagerum, hvor der kun er adgang gennem bagklappen. Dermed udelukkes f.eks. bagagerummet i stationcars og mange firehjulstrækkere, hvor man nemt kan skaffes adgang til bagagerummet fra førerkabine eller passagerpladser.

Skal du gennem Tyskland med våben er det således vigtigt at sørge for, at de er bag lås og slå under køreturen, enten i et aflåst etui eller aflåst våbenkuffert eller i et aflåst bagagerum. 

Hygiejneuddannelse for jægere
Danmarks Jægerforbund er bekendt med, at flere danske jægere er blevet mødt med et krav om gennemførelse af et veterinært hygiejnekursus, der kvalificerer kursisterne til det, der i Tyskland kaldes ”kundigen Person”.

Der er dog IKKE noget krav om, at man skal have gennemført dette kursus for at indløse et tysk jagttegn. Til gengæld kan en tysk jagtudlejer finde på at stille krav om denne uddannelse og afvise jægere, der ikke har gennemført kurset. Man er altså som dansker nødt til hos jagtudlejerne at forhøre sig om vilkårene.

Dokumentation for skydeprøve
På visse revirer i Tyskland (primært statsskove) er der krav om, at jægerne aflægger en årlig skydeprøve før de kan komme på jagt. Forhør dig derfor hos din rejsearrangør eller hos jagtudlejeren for nærmere oplysninger om kravene til denne prøve og dokumentationen herfor.

Blyfri ammunition
I Tyskland er det flere steder et krav, at der skydes med blyfri riffelammunition, men reglerne varierer fra delstat til delstat, så forhør dig hos din jagtudlejer/udbyder inden, du tager på riffeljagt i Tyskland. 

 

Norge

 
 

 

Ønsker du at jage i Norge, skal du ligesom nordmændene betale en årlig jægerafgift til staten.

Du skal derudover dokumentere, at du har tilladelse til at drive tilsvarende jagt i Danmark, hvilket betyder, at du kun kan jage med riffel, såfremt du har et dansk jagttegn med teksten "Riffelprøve bestået" eller "Riffeljagt tilladt" påskrevet.

Nordmændene tilbyder to typer jagttegn (jegeravgiftskort). Et, der kun giver tilladelse til småvildtjagt, og et andet, der giver tilladelse til at jage både små- og storvildt.

Det norske jagttegn er gyldigt fra 1.4.-31.3.

Sådan gør du
Send en kopi af dit gyldige jagttegn samt oplysning om hvilken type jagttegn, du ønsker til: 

Jegerregisteret
N-8910 Brønnøysund
Norge.

 

rypejagt-norge.jpg
 


Oplysningerne kan også mailes til: jegerregisteret@brreg.no  eller faxes på følgende nummer: 0047-75 00 79 50. (Husk at angive navn, fødselsdato og postadresse).

Du får efterfølgende dit norske jagttegn tilsendt, og dette kan betales via Jegerregisterets hjemmeside, hvor man kan betale med VISA og MASTER CARD.

Jegerregisteret kan kontaktes på tlf.: 0047-75 00 79 99 eller e-mail:jegerregisteret@brreg.no

Våben ind og ud af Norge
Du kan uden særlig tilladelse og uden at stoppe i tolden for deklarere rejse ind i Norge med våben og ammunition, såfremt du er i besiddelse af et gyldigt europæisk våbenpas og under forudsætning af, at du højst skal være i Norge i tre måneder.

Det er dog en betingelse, at du rejser ind i landet for at deltage i jagt eller konkurrenceskydning, og du skal kunne dokumentere, at du f.eks. har adgang til et jagtterræn eller skal deltage i en skydekonkurrence.

Desuden er du forpligtet til at fremvise våben og våbenpas, såfremt politiet, statens naturopsyn eller andre relevante myndigheder forlanger dette.

Husk i øvrigt altid at medbringe gyldig dansk jagttegn, norsk jegeravgiftskort, våbentilladelse samt godkendt legitimation (f.eks. kørekort eller pas). 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/