DJ's Vidensbase

 

Her kan du få gode råd, udvide din horisont og generelt styrke din viden inden for en lang række jagt- og naturfaglige emner.


Når du har klikket på et emne, bliver du bedt om at logge ind på Jægerforbundets medlemsnet.

 

 
 
 
 

 

 
Viser 89 emner:

 1 Fodring med gul stenkløver
 
21-01-2013  
Kategori:  Fodring af vildt
 
Gul stenkløver. Hjortevildt og hare esser (æder) gerne den unge plante, men efterhånden som den ældes, danner den et bitterstof og bliver mindre attraktiv.
 
Forfatter:  Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund
 
Natur - Det for vildt at Plante 1  
 

 2 Fodring med cikorie
 
21-01-2013  
Kategori:  Fodring af vildt
 
Er behovet særdeles god dækning for markvildt eller fødetilskud til hare og hjortevildt, kan svaret være cikorie. Den er på mange måder en særdeles interessant vildtafgrøde.
 
Forfatter:  Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund
 
Natur - Det for vildt at Plante 2  
 

 3 Fodring med fodermarvkål
 
21-01-2013  
Kategori:  Fodring af vildt
 
Fodermarvkål er nært beslægtet med grønkål. Den bruges både til at give dækning for fuglevildt og til at producere føde til hjortevildtet om vinteren og i det tidlige forår.
 
Forfatter:  Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund
 
Natur - Det for vildt at Plante 3  
 

 4 Fodring med hvidkløver
 
21-01-2013  
Kategori:  Fodring af vildt
 
Hvidkløver producerer god grøntføde til hjortevildt, harer og hønsefugle. Nogle forskere og praktikere mener, at det måske er en af de bedste afgrøder til råvildt og hare.
 
Forfatter:  Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund
 
Natur - Det for vildt at Plante 4  
 

 5 Fodring med boghvede
 
21-01-2013  
Kategori:  Fodring af vildt
 
Boghvede producerer først og fremmest frøføde til hønsefugle, og så tiltrækker den (og er værtsplante for) insekter. Det er dens vigtigste funktion i vildtplejen.
 
Forfatter:  Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund
 
Natur - Det for vildt at Plante 5  
 

 6 Fodring med triticale
 
21-01-2013  
Kategori:  Fodring af vildt
 
Triticale er en krydsning mellem rug og hvede, der primært producerer god frøføde til hønsefugle, og er måske den bedste kornart til dette formål.
 
Forfatter:  Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund
 
Natur - Det for vildt at Plante 6  
 

 7 Fodring med lucerne
 
21-01-2013  
Kategori:  Fodring af vildt
 
Lucerne udmærker sig særligt i vildtpleje ved at producere værdifuldt grøntfoder til hjortevildt, hare og hønsefugle og som værtsplante for en
række insekter, der er vigtige fødeemner for vore hønsefugle.
 
Forfatter:  Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund
 
Natur - Det for vildt at Plante 7  
 

 Afgrødeblandinger til gavn for vildtet
 
21-01-2013  
Kategori:  Fodring af vildt
 
Danmarks Jægerforbund og frøfirmaet DLF-TRIFOLIUM har samarbejdet om udbud af frø til vildtagre. Danmarks Jægerforbund har specialdesignet seks nye afgrødeblandinger.
 
Forfatter:  Ole Noe m. fl.
 
Natur og Vildtpleje - Vilde menuer  
 

 Afstandsbedømmelse
 
17-01-2013  
Kategori:  Jagtteknik
 
Evnen til at bedømme afstand er en afgørende færdighed for at bestå jagtprøven og for at kunne drive forsvarlig jagt.
 
Forfatter:  Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund
 
Afstandsbedoemmelse  
 

 Biotopplaner - retningslinjer
 
21-01-2013  
Kategori:  Landbrugsarealer
 
For ejendomme under 100 ha er det uden udarbejdelse af biotopplan tilladt at udsætte maksimalt 100 fasaner eller agerhøns.
 
Forfatter:  Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund
 
Natur og Vildtpleje - Grib Spaden  
 

 Bogøkajakken
 
21-01-2013  
Kategori:  Både
 
Man kan ikke drive jagt fra en vandcykel. Det er det svar, jeg får, når jeg spørger folk, om de kender til en pram, der bliver drevet frem ved hjælp af fodpedaler.
 
Forfatter:  Ole Andreassen
 
Baade - Bogoekajakken  
 

 Breton
 
17-01-2013  
Kategori:  Hunde
 
Den er mindst blandt de stående jagthunde, men den er overordentlig populær og udbredt over hele den vestlige verden.
 
Forfatter:  Harris Jensen
 
Hunde - Breton  
 

 Brug skræmmemidler ved fasanvoliere
 
12-09-2011  
Kategori:  Udsætning af vildt
 
Udsatte fasaner skal have ro ved udsætningspladsen, men både fra luften og langs jorden kan fuglene meget nemt blive angrebet. Derfor bør man for at minimere tabet af fasankyllinger ofre noget tid på at opsætte skræmmemidler rundt om sin udsætningsplads.
 
Forfatter:  Morten Sinding-Jensen
 
skræmmemidler---forside.jpg  
 

 Cikorien - en fin vildtplante
 
21-01-2013  
Kategori:  Fodring af vildt
 
Cikorien er en fin vildtplante – dertil er den sundhedsfremmende og smagsforbedrende. Og så er den god mod hæmorroider ...
 
Forfatter:  Thomas Holst Christensen
 
Natur og Vildtpleje - Cikorie  
 

 Cocker spaniel
 
17-01-2013  
Kategori:  Hunde
 
Den er nok lille af krop, men til gengæld er en cocker spaniel – eller cockeren, som dens kælenavn er blandt jægere – ét stort energibundt, når den kommer på jagt.
 
Forfatter:  Harris Jensen
 
Hunde - Cocker spaniel  
1 2 3 4 5 6 Næste
 
 
 
 
 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/