Til at starte med vil vi linke til dem som står for dette arrangement. Det er Køge-Herfølge Jagtforening. Man kan gå ind på deres hjemmeside som er.

  
www.40i40.dk

   
Der kan man læse en masse om, hvordan man skyder og hvilke klubber der er med pt. i divisions skydningen.

Til det nye år sætter vi et hold, bestående af i alt 6 skyttere, som alle skal skyde sig på holdet.

Deltagelse i Divisionsskydning

 • Forening betaler indskud og en skydevest med navn på, som skal bruges så man kan se man kommer fra Slangerup.

 • Skytter betaler selv patroner, duer og transport.

 •  

 • Her er et udsnit af hvordan det foregik i 2011.

Regler for efterårsturneringen 2011:

 

 1. Turneringen er en invitationsturnering for jagtforeninger der er medlem af DJ, og alle der er medlemmer af disse. Formålet med turneringen er, at deltagerne bliver bedre skytter, og at medlemmer fra forskellige foreninger får mulighed for at netværke og får lejlighed til at konkurrere med andre på samme niveau som dem selv.
 2. Turneringen ledes af et udvalg, som består af 1 person fra hver af de foreninger der deltager i årets turnering.
 1. Udvalget fastsætter alle regler for skydningerne og er ligeledes fortolkere på evt. protester.
 1. Alle tvister skal forsøges løst i mindelighed, vi vil skyde - ikke skændes!
 2. Som udgangspunkt er reglerne for selve skydningen, de som gælder for skydninger under DJ.
 1. Selve skydningen:

- Der skydes på de baner der kan nåes i løbet af Juli, Aug. og evt. Sep. Finalen er for alle skytter individuelt (MED MINDST 3 GÆLDENDE SKYDNINGER).

- Der skydes i hold, det tilstræbes at man skyder mod et nyt hold hver gang. Kun undtagelsesvis mod et hold fra samme forening og højest 3 hold sammen.

- Det enkelte hold trykker selv duer ud, det modsatte hold dømmer og fører skydekortet, holdene skifter til at starte på standene.

- Holdene skal møde frem til starttidspunktet. Hvis et hold ikke er samlet 1/2 time efter annonceret start (hvis ikke andet er aftalt), så skal de der er mødt påbegynde skydningen. Skytter der er kommet for sent, kan indtræde på holdet, men de stande der af holdet er skudt, får skytten ”0 i 14” for.

- Man kan kun skyde og tælle for et og samme hold i hele turneringen.

- Værtsklubben skal sørge for fortrinsret til turneringsholdene – andre skytter/arrangementer skal vige for denne pgl. skydning! Desuden skal hjemmeklubben sørge for at det hele kører gnidningsfrit og have skydekort til alle hold klar.

- Hvert hold består af 5 skytter (plus en evt. reserve – der ikke kan tælle til holdresultatet). En sådan reserve skal markeres med et ”R” på skydekortet inden første skytte på holdet starter skydningen), De 3 bedste resultater på dagen giver holdresultatet. Alle skytters resultater tæller til den individuelle konkurrence (også ”reservernes”). I år er der 4 gældende skydninger.

 1. Alle skydningerne skydes på de fastlagte dage.
 1. Holdene skal senest være tilmeldt 01-07-2011. Derefter holdes et opstartsmøde. (Det er nok gennemført).
 2. Pointsystem for hold: I år skyder alle mod alle. Vinderholdet i den enkelte skydning får det antal points, som svarer til antallet af tilmeldte hold (pt. 13) - nr. 2 får 1 point mindre - 3 får 2 mindre o.s.v. Ved lighed i antal trufne duer på dagen, er det skuddene der tæller. Er der også lighed på skud, får holdene samme antal point.

 

 

Turneringens vindere:

 

Hold: De 3 hold med flest point får hhv. guld, sølv og bronze. Ved lighed er det holdet der har bedste sidste skydning, der vinder. Er der stadig lighed, er det den næstsidste og så fremdeles. Skud tælles ikke. Der er ingen finale for hold.

 

Individuelt: Resultaterne for alle deltagere der har skudt min. 3 skydninger lægges sammen. (Har man skudt alle 4 – eller været fraværende en gang, fjernes det dårligste) Skud tæller ikke. Den 1/3 del der har skudt flest duer, skyder om A-mesterskabet, den midterste 1/3 del om B-mesterskabet og den sidste 1/3 del om C-mesterskab. Det er en finaleskydning hvor alle starter på 0.

Når finalen er afsluttet er der præmieoverrækkelse for både hold og individuelt.

Klubberne deles om udgifter til præmier.


Der vil komme mere senere.


Mvh.
Flugtudvalget

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/