Tilskud til biotoppleje

 
 

Der findes en lang række tilskudsmuligheder i jagtlig sammenhæng. I højrespalten kan du klikke ind på medlemsnettet og finde de mange jagtforeningsrelevante tilskud. 

Nedenfor finder du de to mest relevante tilskudsmuligheder til forbedring af dine biotoper. Begge ordninger administreres af Naturstyrelsen.

Plant for vildtet
Naturstyrelsens vildplantningspulje yder tilskud til vildtplanter. Tilskuddet er p.t. på 50 procent af planteprisen. Tilskuddet er skattepligtigt og indberettes til Told & Skat.

Se mere om puljen og find ansøgningsskema på Naturstyrelsens hjemmeside.

Etablering af vådområder og vandhuller
Naturstyrelsen har fra 2003 afsat penge fra jagttegnsmidlerne til etablering af mindre vådområder. Tilskuddet kan kun søges af private ejere af landbrugsjord/skov. 

Ansøgningsfristen er den 1. februar.

Læs mere om puljen og hent ansøgningsskema på Naturstyrelsens hjemmeside.

 
 
 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/