PRISER

 

Kontingent  pr. år 2019

Ordinære   medlemskab                     925 kr.

Junior 0 til 15 år                                 130 kr.

Ungdom  16 til og med 25 år              450 kr.

Senior , fra og med 65  år                   640 kr.

Husstand                                             420 kr. 

Ekstraordinær                                     310 kr.

Støttemedlem U. Jagttegn                 160 kr.

Jagttegnstagere                                  95 kr.

Skydninger 

40 Duers serie                                     60 kr.

Trap serie (25 duer)                            40 kr.

 

Patroner pr æske (25 stk.                 40 kr.

 

20-turs kort a 40 duer                        1000 kr.

 

Gæste kort:                                         30 kr.

 

Hvis du ikke er medlem af foreningen betales et gæstekort for brug af banen der gælder for en dag.

Hvis du ønsker at deltage i  vores konkurrence skydninger ,  skal du beregne et indskud per skydning

Foreningen stiller høreværn  til rådighed .Fakta om

Slangerup Jagtforening

Foreningen er stiftet 16. december 1950.

Foreningen er medlem af Danmarks Jægerforbund  (DJ) under kreds 7,  Jægernes Kommunale Fælles Råd  i Frederikssund  (JKF) og Dansk Flugtskydnings Forbund under Dansk Skytte Union.

Som medlem af Slangerup Jagtforening vil du modtage foreningens eget blad 2 gange om året samt Danmarks Jægerforbunds blad: JÆGER 12 gange om året.

 

Foreningen  har 220 medlemmer 2018  .

 


Hvor finder du os?

Slangerup Jagtforening holder til i klubhuset ved vores lerduebane hvor vi skyder hver mandag fra kl. 18:00 til 21:00

i perioden fra 1. april til  31. august  Hørup Skovvej 7

 


Slangerup 
Jagtforening 

Hvem er vi?

Vi er Slangerup Jagtforening hvis formål er at samle jægerne i lokalområdet og fremme disses interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål.

Vi tilbyder lerdue skydning på vores egne baner, hvor man kan skyde Dansk Jagt skydning (bag duer, venstre duer, spids duer og højre duer) og Jæger Trap 

Vore hundeudvalg tilbyder hundetræning og arrangerer en årlig markprøve.

Aktivitetsudvalget  arranger for tiden to årlige rævejagter, fisketure , bukkemorgen samt andre sociale aktiviteter for foreningens medlemmer .

Der vil altid være instruktører til stede, som har vagt på banen på træningsaftenerne. 

Der vil være mulighed for instruktion af nye skytter fra kl. 18:00 til 19:00 på trap banen.

Navn på dagens instruktør, findes i klubhuset på Flugtudvalgets tavle.

Dagens instruktør vil også have en skydevest på, hvor der står instruktør på ryggen .

Øvrige spørgsmål kan rettes til banevagten (se efter person med skydevest med dette trykt på ryggen) eller i køkkenet.

Der er også foldere om de forskellige skydninger i klubhuset.

Ud over lerduebanen råder vi over et klubhus, hvor vi hygger os sammen aftenen igennem.

Der er mulighed for at købe forfriskninger i klubhuset .

 

             

 

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/